ЈНМВ – 6/18 – 1.1.8 – Цвеће за одржавање града – Јесења расада