ЈНМВ – 2/18 – 1.2.7 – Услуга закупа камиона кипера носивости до 5 тона