Јавна Набавка Банкарске услуге – кредит за дозвољено прекорачење по текућем рачуну – ОВЕРДРАФТ – 12/14 1.2.1 Партија 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору