ЈАВНА НАБАВКА 1/15 1.2.1 Партија 1 – Банкарске услуге – кредит за дозвољено прекорачење по текућем рачуну 105-40138-89- ОВЕРДРАФТ

Измена конкурсне документације:

Додела уговора: