Tel: +381 34 370 035
Email: info@zelenilokg.rs
Одржавање зелених површинаДекорацијеПројектовање зелених површина

Одржавање зелених површина

Основна делатност ЈКП „Зеленила“ је уређење града и сваким даном чинимо да буде све лепши.

Read More

Декорације

Свакодневно радимо на декорацијама, изради букета, аранжмана...улепшајте своје прославе са нашим цвећем.

Read More

Пројектовање зелених површина

Наше струне службе ће Вам помоћи да улепшате свој зелени кутак.

Read More

Сектор техничких послова

Сектор техничких послова обавља и реализује следеће послове:

 • Одржавање, изградња и уређење зелених површина;
 • подизање и одржавање дрворедних садница, другог дендро материјала и цветњака;
 • враћање у првобитно стање уништених зелених површина;
 • одржавање партерне галантерије;
 • одржавање и поправка возног парка, објеката, круга и инсталација у предузећу;
 • руковање возилима, механизацијом и грађевинским машинама;
 • послови безбедности и здравља на раду;
 • послови ПП заштите;
 • послови плана и анализе из делокруга свог рада;

Овај сектор подељен је на три одсека, и то:

 • Одсек подизања и одржавања цветних површина и површина под дендро материјалом, чији је руководилац Сузана Милојевић Стојановић, дипл. инж. агрономије.
 • Одсек изградње и одржавања зелених површина, чији је руководилац Славко Глишовић, дипл. инж. пејзаже архитектуре и хортикултуре
 • Одсек одржавања партерне галантерије и враћања у првобитно стање уништених зелених површина, чији је руководилац Гордана Петронијевић, економиста.

Директор сектора техничких послова је Горан Симић, дипл. економиста.

Делатност

ЈКП „Зеленило“ из Крагујевца регистровано је за обављање следећих делатности од јавног интереса: 81.30: Услуге уређења и одржавања околине. 01.1: Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака. 01.2: Гајење вишегодишњих биљака. 01.13: […]

Read More
Организација

Предузеће ЈКП „Зеленило“ обавља своју делатност организовано, сагласно Статуту, преко сектора, служби и одсека као основних организационих облика и то: Сектор за техничке послове Служба рачуноводства и финансија Служба комерцијале […]

Read More
Услуге

ЈКП „Зеленило” поред одржавања јавних зелених површина у Граду Крагујевцу, пружа своје услуге и трећим лицима (физичким и правним лицима). Пројектовање, подизање, одржавање и реконструисање тепих травњака, паркова, зелених и […]

Read More
Пословни параметри

Документација Статут предузећа Правилник о организацији и систематизацији радних места Решење о регистрацији — АПР Евиденција пословних параметара

Read More
Референце

ЈКП „Зеленило“ из Крагујевца у току дугогодишњег пословања остварило је успешну пословну сарадњу са великим бројем клијената из земље и иностранства, а само у последњих 10 година посебно издвајамо сарадњу […]

Read More