Организација

Предузеће ЈКП „Зеленило“ обавља своју делатност организовано, сагласно Статуту, преко сектора и служби као основних организационих облика и то:

Као самостални органи у саставу предузећа функционишу Директор, Стручни сарадник за развој, план и координацију и Пројектант зелених површина.

Организациона шема

Организациону шему можете погледати на дијаграму испод, или на овој слици.

Sorry, you do not have a web browser capable of displaying SVG. I recommend downloading Firefox, Opera, Safari or the Adobe SVG Viewer for Internet Explorer.

Квалификациона структура

Стручна квалификацијаБрој запослених
НК14
ПК20
КВ11
ССС16
ВШ3
ВСС13
УКУПНО77

Бројеве телефона и адресе е-поште за контактирање служби можете пронаћи на страници за контакт.

Затворено за коментаре.