Tel: +381 34 370 035
Email: info@zelenilokg.rs
Одржавање зелених површинаДекорацијеПројектовање зелених површина

Одржавање зелених површина

Основна делатност ЈКП „Зеленила“ је уређење града и сваким даном чинимо да буде све лепши.

Read More

Декорације

Свакодневно радимо на декорацијама, изради букета, аранжмана...улепшајте своје прославе са нашим цвећем.

Read More

Пројектовање зелених површина

Наше струне службе ће Вам помоћи да улепшате свој зелени кутак.

Read More

Надзорни одбор

Слободан Стојановић

Слободан Стојановић

Слободан Стојановић – Председник надзорног одбора
Рођен 02.10.1967. године у Крагујевцу.
Основну и средњу школу завршио у Крагујевцу а потом и Технички факултет у Чачку. Постдипломске – мастер студије завршио на факултету у Београду.
Војни рок одслужио 1986/1987. године.
Од 1992. до 2004. године радио као полицијски службеник у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, у Секретаријату унутрашњих послова у Крагујевцу.
У мају месецу 2004. године, од стране Владе Републике Србије, постављен је на функцију управника Окружног затвора у Крагујевцу и ту функцију обављао од 20. 05. 2004. године до 13. 12. 2007. године.
У периоду од 14. 01. 2008. године до 11. 01. 2016. године радио у у Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву и Окружном затвору у Чачку на радном месту лице за безбедност и здравље на раду, у звању саветника и у Центру за обуку и стручно оспособљавање Управе за извршење кривичних санкција у Нишу, на радном месту координатора теоријске и практичне обуке а такође обављао и послове предавача и командира курса.
Од 12. 01. 2016. године ради у Окружном затвору у Крагујевцу, на радном месту помоћника начелника Службе за обезбеђење.
За свој рад и допринос у раду вишеструко пута награђиван, од чега посебно истиче награду добијену од стране Министра унутрашњих послова Републике Србије 1999. године, а такође и награду од стране директора Управе за извршење кривичних санкција 2012. године.
Поред наведених послова и задатака, у жељи за стицањем нових знања и вештина, похађао више значајнијих семинара и курсева, стекавши више сертификата и звања а такође повремено волонтерски и хонорарно радио и друге послове.

Одборник Скупштине града Крагујевца, у мандату од 2000. до 2004. године.

Од стране Скупштине града Крагујевца 29. 02. 2016. године именован је за члана Скупштине у Д.О.О. за туризам, угоститељство и сајамске манифестације „Шумадија сајам“ у Крагујевцу и ту функцију је обављао до 22. 07. 2016. године.
Од 22. 07. 2016. године именован за председника Надзорног одбора ЈКП „Зеленило“ Крагујевац.

Ожењен, отац две ћерке.

Виолета Максимовић Јевремовић – члан Надзорног одбора
Рођена 14.01.1963. године у Крагујевцу.
Основну и средњу школу завршила у Крагујевцу. Дипломирала на Пољопривредном факултету у Земуну 1987. године и стекла звање дипломираног инжењера хортикултуре.
Запослена у ЈКП „Зеленило“ Крагујевац од 10.01.1990. године. Обавља послове Стручног сарадника за план, развој и координацију.

Светлана Цвијетић – члан Надзорног одбора
Рођена 05.02.1957. године.
Дипломирала на Економском факултету и стекла звање дипломирани економиста.
Запослена у Омладинској задрузи „Крагујевац“ од 1982.године. Радила на пословима глвног књиговође и комерцијалисте, а последњих 5 година обавља функцију директора.

Делатност

ЈКП „Зеленило“ из Крагујевца регистровано је за обављање следећих делатности од јавног интереса: 81.30: Услуге уређења и одржавања околине. 01.1: Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака. 01.2: Гајење вишегодишњих биљака. 01.13: […]

Read More
Организација

Предузеће ЈКП „Зеленило“ обавља своју делатност организовано, сагласно Статуту, преко сектора, служби и одсека као основних организационих облика и то: Сектор за техничке послове Служба рачуноводства и финансија Служба комерцијале […]

Read More
Услуге

ЈКП „Зеленило” поред одржавања јавних зелених површина у Граду Крагујевцу, пружа своје услуге и трећим лицима (физичким и правним лицима). Пројектовање, подизање, одржавање и реконструисање тепих травњака, паркова, зелених и […]

Read More
Пословни параметри

Документација Статут предузећа Правилник о организацији и систематизацији радних места Решење о регистрацији — АПР Евиденција пословних параметара

Read More
Референце

ЈКП „Зеленило“ из Крагујевца у току дугогодишњег пословања остварило је успешну пословну сарадњу са великим бројем клијената из земље и иностранства, а само у последњих 10 година посебно издвајамо сарадњу […]

Read More