Tel: +381 34 370 035
Email: info@zelenilokg.rs
Одржавање зелених површинаДекорацијеПројектовање зелених површина

Одржавање зелених површина

Основна делатност ЈКП „Зеленила“ је уређење града и сваким даном чинимо да буде све лепши.

Read More

Декорације

Свакодневно радимо на декорацијама, изради букета, аранжмана...улепшајте своје прославе са нашим цвећем.

Read More

Пројектовање зелених површина

Наше струне службе ће Вам помоћи да улепшате свој зелени кутак.

Read More

Одржавање јавних зелених површина

ЈКП „Зеленило“ у великој мери обавља послове одржавања јавних зелених површина по годишњим уговорима које доноси Скупштина града Крагујевца. Програмом су обухваћени сезонски радови, у зависности од периода године.

У јануару и фебруару се обављају радови на грабуљању травњака, пролећном орезивању дрворедних садница и дрвећа по насељима и парковима. Ради се и на окопавању дрворедних садница у ужем градском језгру. У случају снежних падавина ангажује се целокупно људство и механизација на пословима зимске службе по плану и програму Скупштине града.

У зависности од почетка вегетације у првој половини марта почиње сезона кошења зелених површина у граду. Радници и механизација су подељени у 3 екипе од којих једна одржава центар и насеља у ужем градском језгру. Друга екипа одржава насеља на широј градској територији као и прилазе граду. Изводе се радови на површинама у Спомен парку, парку Илина вода, Пиварском парку, Великом парку. Зеленило одржава и следеће водотокове по Програму радова: корито реке Лепенице од Заставиног сервиса до пешачког моста код пијаце, Сушичког потока од улива у Лепеницу до језера у Шумарицама и Ердоглијског потока од споменика Наде Наумовић до Булевара Краљице Марије. Сви ови послови се обављају уз помоћ расположиве крупне и ситне механизације.

Посебна екипа радника „Зеленила“ у периоду март-мај врши припрему земљишта и садњу као и одржавање цветних површина у граду и Спомен парку. У договору са надзором врши се и орезивање и сеча сувих стабала и стабала склоних паду. До дана града завршава се први циклус радова на површинама које „Зеленило“ одржава, динамика и број изведених операција зависе од временских услова.

Други циклус започиње после дана града и траје до Октобарских свечаности. У том периоду се обављају послови на одржавању зелених површина по динамици која је такође условљена временским приликама и у договору са Службом надзора. За октобарске свечаности врши се садња јесење расаде тако да је до тада цео град у потпуности урађен по свим сегментима и врстама посла.

У периоду од марта до новембра врши се изградња нових зелених површина као и враћање површина у првобитно стање. Врши се и садња садница, попуна дрвореда и нових засада по плану и договору са Службом надзора.

Трећи циклус радова започиње после Октобарских свечаности и траје до марта следеће године када се врши грабуљање травњака, орезивање садница као и сеча сувих. У зависности од снежних падавина, ангажује се зимска служба Зеленила. У овом периоду такође се врши и одржавање и садња шибља и живе ограде на територији целог града као и други послови из наше надлежности, а динамика је у зависности од временских услова и у договору са Службом надзора.

Јавне површине које одржавамо

  • Одржавање травњака на површини од 1.393.013,25 m²
  • Орезивање шибља на површини од 19.942,68 m²
  • Орезивање живе ограде на површини од 30.714,40 m²
  • Садња и одржавање цветних површина на површини од 2.795,38 m²
  • Орезивање дрвореда у дужини од 25 km. У ову количину нису урачуната стабла у насељима и парковима које такође одржавамо.
  • Одржавање ружичњака на површини од 1.243,32 m²
Делатност

ЈКП „Зеленило“ из Крагујевца регистровано је за обављање следећих делатности од јавног интереса: 81.30: Услуге уређења и одржавања околине. 01.1: Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака. 01.2: Гајење вишегодишњих биљака. 01.13: […]

Read More
Организација

Предузеће ЈКП „Зеленило“ обавља своју делатност организовано, сагласно Статуту, преко сектора, служби и одсека као основних организационих облика и то: Сектор за техничке послове Служба рачуноводства и финансија Служба комерцијале […]

Read More
Услуге

ЈКП „Зеленило” поред одржавања јавних зелених површина у Граду Крагујевцу, пружа своје услуге и трећим лицима (физичким и правним лицима). Пројектовање, подизање, одржавање и реконструисање тепих травњака, паркова, зелених и […]

Read More
Пословни параметри

Документација Статут предузећа Правилник о организацији и систематизацији радних места Решење о регистрацији — АПР Евиденција пословних параметара

Read More
Референце

ЈКП „Зеленило“ из Крагујевца у току дугогодишњег пословања остварило је успешну пословну сарадњу са великим бројем клијената из земље и иностранства, а само у последњих 10 година посебно издвајамо сарадњу […]

Read More