Tel: +381 34 370 035
Email: info@zelenilokg.rs
Одржавање зелених површинаДекорацијеПројектовање зелених површина

Одржавање зелених површина

Основна делатност ЈКП „Зеленила“ је уређење града и сваким даном чинимо да буде све лепши.

Read More

Декорације

Свакодневно радимо на декорацијама, изради букета, аранжмана...улепшајте своје прославе са нашим цвећем.

Read More

Пројектовање зелених површина

Наше струне службе ће Вам помоћи да улепшате свој зелени кутак.

Read More

Појашњење Конкурсне документацијеу вези ЈНМВ 7/13 – Лична заштитна средства

Обавештење Предмет: Појашњење Конкурсне документацијеу вези ЈНМВ 7/13 – Лична заштитна средства

Read More →

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦУЈЕ – ЈНМВ 7/13 Лична заштитна средства

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦУЈЕ ЈНМВ 7/13 Лична заштитна средства

Read More →

Продужетак рока за подношење понуда за Јавну набавку мале вредности ЈНМВ 7/13 Лична заштитна

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 7/13 Лична заштитна средства (продужетак рока за подношење понуда)

Read More →

Појашњење конкурсне документације ЈНМВ 7/13 – Лична заштитна средства

Deltex  NOVI SAD за Снежану Ивановић Предмет: Појашњење конкурсне документације ЈН МВ 7/13 – Лична заштитна средства

Read More →

ЈН-7/13 Јавна набавка мале вредности – Лична заштитна средства

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО” КРАГУЈЕВАЦ Светозара Марковића бр. 109, Крагујевац, Текући рачун: 105-40138-89, 160-340643-42 Рег. бр. 6142606102; Мат. бр. 07166222 Шифра делатности 8130; ПИБ 101577619 О Б Ј А В Љ У […]

Read More →
Делатност

ЈКП „Зеленило“ из Крагујевца регистровано је за обављање следећих делатности од јавног интереса: 81.30: Услуге уређења и одржавања околине. 01.1: Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака. 01.2: Гајење вишегодишњих биљака. 01.13: […]

Read More
Организација

Предузеће ЈКП „Зеленило“ обавља своју делатност организовано, сагласно Статуту, преко сектора, служби и одсека као основних организационих облика и то: Сектор за техничке послове Служба рачуноводства и финансија Служба комерцијале […]

Read More
Услуге

ЈКП „Зеленило” поред одржавања јавних зелених површина у Граду Крагујевцу, пружа своје услуге и трећим лицима (физичким и правним лицима). Пројектовање, подизање, одржавање и реконструисање тепих травњака, паркова, зелених и […]

Read More
Пословни параметри

Документација Статут предузећа Правилник о организацији и систематизацији радних места Решење о регистрацији — АПР Евиденција пословних параметара

Read More
Референце

ЈКП „Зеленило“ из Крагујевца у току дугогодишњег пословања остварило је успешну пословну сарадњу са великим бројем клијената из земље и иностранства, а само у последњих 10 година посебно издвајамо сарадњу […]

Read More