Tel: +381 34 370 035
Email: info@zelenilokg.rs
Одржавање зелених површинаДекорацијеПројектовање зелених површина

Одржавање зелених површина

Основна делатност ЈКП „Зеленила“ је уређење града и сваким даном чинимо да буде све лепши.

Read More

Декорације

Свакодневно радимо на декорацијама, изради букета, аранжмана...улепшајте своје прославе са нашим цвећем.

Read More

Пројектовање зелених површина

Наше струне службе ће Вам помоћи да улепшате свој зелени кутак.

Read More

Обавештење о закључењу уговоре јавне набавке мале вредности – Радови на санацији стакленика 9/13

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Врста поступка: јавна набавка мале вредности ЈН МВ-9/13– Радови на санацији стакленика

Read More →

Обавештење о обустави поступка набавке мале вредности – Лична заштитна стедства 7/13

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Подаци о наручиоцу: Наручилац: ЈКП„Зеленило“ Крагујевац Адреса: Светозара Марковића 109 Место: Крагујевац Интернет страница: www.zelenilokg.rs Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу обављања делатности које […]

Read More →

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда за јавнунабавку добара Врста поступка:Јавна набавка мале вредности Број јавне набавке: ЈНМВ-11/13 Предмет јавне набавке:Набавка добара– Садни материјал за град

Read More →

Измена и допуна конкурсне документације ЈН – 8/13 Погонска горива за возила и машине

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН – 8/13 Погонска горива за возила и машине На основу члана 63. Закона о јавним набавкама( „Сл. Гласник РС“ бр.124/12) а након постављених питања […]

Read More →

Питања везана за Конкурсну документацију у вези ЈН 8/13 – Погонска горива за возила и машине

Обавештење Питања и одговори за Портал јавних набавки Предмет: Питања везана за Конкурсну документацију у вези ЈН 8/13 – Погонска горива за возила и машине Заинтересована лица доставила су следећа питања […]

Read More →
Делатност

ЈКП „Зеленило“ из Крагујевца регистровано је за обављање следећих делатности од јавног интереса: 81.30: Услуге уређења и одржавања околине. 01.1: Гајење једногодишњих и двогодишњих биљака. 01.2: Гајење вишегодишњих биљака. 01.13: […]

Read More
Организација

Предузеће ЈКП „Зеленило“ обавља своју делатност организовано, сагласно Статуту, преко сектора, служби и одсека као основних организационих облика и то: Сектор за техничке послове Служба рачуноводства и финансија Служба комерцијале […]

Read More
Услуге

ЈКП „Зеленило” поред одржавања јавних зелених површина у Граду Крагујевцу, пружа своје услуге и трећим лицима (физичким и правним лицима). Пројектовање, подизање, одржавање и реконструисање тепих травњака, паркова, зелених и […]

Read More
Пословни параметри

Документација Статут предузећа Правилник о организацији и систематизацији радних места Решење о регистрацији — АПР Евиденција пословних параметара

Read More
Референце

ЈКП „Зеленило“ из Крагујевца у току дугогодишњег пословања остварило је успешну пословну сарадњу са великим бројем клијената из земље и иностранства, а само у последњих 10 година посебно издвајамо сарадњу […]

Read More